MŠ K. Čapka
Home > MŠ K. Čapka > Třídy > Třída Broučci

Třída Broučci

**Je úžasné,co děti dokážou, když jim k tomu dáme příležitost.**

Třída Broučků,je určena pro děti od 3 do 6 let.
Většina dětí navštěvovala mateřskou školu již v loňském roce, vzhledem k tomu budeme plynule navazovat na činnosti, kterými jsme se zabývali v minulém roce a budeme rozvíjet dovednosti a poznávat spoustu nových věcí.
Chceme děti vést ke slušnému chování dle třídních pravidel a podporovat vzájemný přátelský přístup a pomoc jednoho druhému. U dětí budeme rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a lásku k přírodě. Budeme dbát na upevnění zdravých návyků v oblasti stravování, hygieny a odpočinku. Společně se naučíme zvládat úklid pracovního místa a šetrného zacházení s hračkami a pomůckami. Během dne nás budou čekat činnosti různého charakteru – tělesné, hudební, výtvarné, pracovní, logopedické, grafomotorické, apod.
Prostor třídy je uspořádán do center aktivit – pracovních koutků, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými materiály a nástroji, které jsou k dispozici v každém z center. Děti si druh centra aktivity volí samy podle svého zájmu. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním, řeší problémy, komunikují. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráci.

O děti se starají:
Mgr. Lenka Šturmanová, zástupkyně ředitelky
Ivana Murasová

O stravu a úklid se starají:
Lenka Kornasová
Jolana Kustvánová

Telefon na třídu:
733 531 755