MŠ K. Čapka
Home > MŠ K. Čapka > Třídy > Třída Koťátka

Třída Koťátka

"Kolik lásky dostaneme v dětství, tolik lásky si neseme celý život."

Třída Koťátek je určena nejmladším dětem ve věku od 2 let do 3 let.

V této třídě se děti učí hrou. Poznávají svět, ve kterém žijí, získávají nové zkušenosti a vědomosti. Vedeme děti k samostatnosti přiměřeného věku. Pomocí her, pohádek, básniček, písniček a společných prožitků rozvíjíme komunikační schopnosti domluvit se se svými vrstevníky, ale i s dospělými. Společně vytváříme jednoduchá pravidla, zvyky a návyky, které se učí postupně respektovat. Každý den cvičíme, zpíváme, posloucháme pohádky, malujeme, chodíme do přírody. Ve třídě chováme akvarijní žabku. Snažíme se, aby se u nás děti cítily spokojeně a bezpečně.

Třída je umístěna v nadpodlaží budovy. Interiér třídy je vybaven vhodným nábytkem i hračkami pro danou věkovou skupinu.

Paní učitelky:
Bc. Danuta Mervartová
Bc. Anna Dirnerová

Asistentka:
Pavla Jirsáková

Chůva:
Jana Fondrková

O pořádek a výdej stravy se stará:
Lenka Kornasová
Jolana Kustvánová

Telefon na třídu:
730 155 354