MŠ Lípová
Home > MŠ Lípová > Třídy > Třída Žabičky

Třída Žabičky

"Chci si hrát, chci se smát, chci si školky užívat."

Třída „Žabiček“ je určená nejmladším dětem, tj.  dětem od 2 do 4 let. Každé ráno se společně přivítáme pozdravením, pohlazením a popřejeme si hezký den.

V této třídě je práce s dětmi zaměřena zejména na sebeobsluhu, hygienu, na získávání prvních sociálních kontaktů, na adaptaci na nové prostředí. Většina dětí je mezi vrstevníky poprvé a zvládnout odloučení od rodiny je důležitý bod práce na této třídě. I zde se pracuje podle třídního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, který je daný zákonem. Děti se učí komunikovat se svým okolím, navazovat kontakty. Říkanky spojené s pohybem, písničky a rituály, které dětem napomáhají k dobré adaptaci zařazujeme každodenně.

Naše třída je veselá. Děti mají krásné stavebnice, skládačky, kostky a spoustu jiných hraček pro kluky i holky. Paní učitelky se snaží, aby se děti cílily ve školce jako doma.

Na třídě pracují paní učitelky:
Pavlína Drhová
Bc.Věra Novotná

Asistentka
Hana Melecká

Chůva
Jana Kaliwodová

Pomáhají jim i provozní zaměstnanci:
Marcela Vokounová
Karin Kraus

Telefon na třídu:
733 531 753