Home > Pro rodiče > Žádosti o přijetí

Žádosti o přijetí

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15, po dohodě se zřizovatel Statutárním městem Havířov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Místo pro podávání žádostí: Ředitelna – kancelář mateřské školy Lípová 15
Termín pro podání žádosti: 13. 5. 2019 9:00 – 16:00 hodin
Termín pro podání žádosti: 14. 5. 2019 9:00 – 12:00 hodin

„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ se podává písemně (formulář si můžete vyzvednout v MŠ, nebo stáhnout na stránce dokumenty ke stažení).

Při zápisu dítěte předloží zákonný zástupce také: