Home > Zápis do mš

Zápis do mš

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s
koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v květnu, a to BEZ PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DĚTÍ.

Ředitelka Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15, po dohodě se zřizovatel Statutárním městem Havířov a v souladu s § 34 odst.
2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a podle správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Termín pro podání žádosti: 4.5.2020 do 15.5.2020 – od 9:00 do 16:00 hodin.

Místo pro podávání žádostí: emailem s elektronickým podpisem, datovou poštou, poštou na adresu školy nebo vložením
do schránky MŠ Lípová do 15.5.2020.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU.
Zákonný zástupce zajistí kopii rodného listu dítěte, občanského průkazu jednoho rodiče, který bude dítě zastupovat a kopii očkovacího
průkazu dítěte. Registrační číslo o přijímání Vašeho dítěte obdržíte telefonicky.
Prosíme všechny rodiče, aby respektovali bezkontaktní zápis. Děkujeme.

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020!!! Dokumenty k zápisu do MŠ !!!